Spital Privat Isis Editorial

Informatii publice

Administrativ

Dragi pacienti,
Va rugam sa gasiti mai jos cateva informatii de interes public referitoare la misiunea si viziunea noastra, structura, functionarea si planul de dezvoltare al Spitalului Privat Isis.

Programul National de Oncologie – Subprogramul de tratament medicamentos al bolnavilor cu afecţiuni oncologice

Publicat pe 12.09.2019

Activităţi:

  • asigurarea tratamentului specific bolnavilor cu afecţiuni oncologice: citostatice, imunomodulatori, hormoni, factori de creştere şi inhibitori de osteoclaste în spital şi în ambulatoriu.

Criterii de eligibilitate:

  1. includerea în subprogram: după stabilirea diagnosticului de boală neoplazică şi stadializarea extensiei tumorale, conform procedurilor recomandate de ghidurile şi tratatele naţionale şi internaţionale recunoscute;
  2. excluderea din subprogram: după epuizarea dozelor de citostatice recomandate sau a timpului de acordare a tratamentului sau la solicitarea bolnavului, după caz;
  3. reincluderea în subprogram: la constatarea recidivei sau a progresiei bolii stabilizate, când pacientul necesită reinstituirea tratamentului antineoplazic.

Indicatori de evaluare (la nivel national):

1) indicatori fizici:

  • număr de bolnavi trataţi: 119.040;

2) indicatori de eficienţă:

  • cost mediu/bolnav tratat/an: 12.002 lei.

Natura cheltuielilor subprogramului:

  • cheltuieli pentru medicamente specifice (citostatice, imunomodulatori, hormoni, factori de creştere, inhibitori de osteoclaste).
Harta site